Self-Portrait #slitscanphoto

Self-Portrait #slitscanphoto

Thursday Nov 29 09:00pm
Taken with Instagram

Taken with Instagram

Sunday Sep 23 08:26pm
Night Ride 2 (Taken with Instagram)

Night Ride 2 (Taken with Instagram)

Monday Aug 13 08:54pm
Night Ride (Taken with Instagram)

Night Ride (Taken with Instagram)

Monday Aug 13 08:52pm
Smoke on the horizon.  (Taken with Instagram)

Smoke on the horizon. (Taken with Instagram)

Saturday Aug 4 08:09pm
Fear the Beard and Durantula (Taken with Instagram)

Fear the Beard and Durantula (Taken with Instagram)

Tuesday Jun 12 04:06pm
Taken with instagram

Taken with instagram

Tuesday May 29 09:12am
Sound cart in the bathroom.  (Taken with instagram)

Sound cart in the bathroom. (Taken with instagram)

Monday May 21 10:41am
Taken with instagram

Taken with instagram

Thursday Apr 26 07:01pm
Taken with instagram

Taken with instagram

Thursday Apr 26 07:31am
Powered by Tumblr - Themed by SPIRITSINTHESKY